Welkom
Homepage
 
Gabriel
Gabriel Spreekt

Overzicht 2017 (NEW)

Maandelijks Weerbericht
Maandelijks Vraaq en Antwoord Forum
Ron & Robert Baker/Children of Light
Over Children of Light
Ron Baker's Bio
Robert Baker's Bio
Reizen naar Heilige Plaatsen

Wereldwijde Meditatie

Artikelen/Info
 
Events

Empowered At Last (on English pages)
AWESOME reviews!!!

Links

Kontakt (eng)

Neem deel aanonze mailing list:
English Homepage

Maandelijks V/A Forum met

Aartsengel Gabriël

"We hopen dat jullie je ervan bewust worden dat, om alles wat in deze vragen naar voren komt op te lossen, het in wezen nodig is een methode en bereidheid te ontwikkelen om al je bezeerde gevoelens te verwerken en los te laten.

Dat is het belangrijkste ontbrekende puzzelstukje op jullie planeet, waar naar gekeken moet worden om je voor te bereiden op de integratie van het zielsbewustzijn dat nu probeert tevoorschijn te komen. Het geheelde emotionele lichaam zal het medium voor de ziel worden."

- Gabriel

 

Ik heb me altijd afgevraagd waarom tijdperken in omgekeerde richting bewegen, zoals het Watermantijdperk dat na het Vissentijdperk komt.

Op andere gebieden in de Astrologie zien we dat Vissen na Waterman komt en ieder opvolgend teken ingewikkelder wordt. Misschien heb ik het mis maar komt dit doordat we door een soort van devolutie gaan? De onafhankelijke bijenkolonies zijn nu bijvoorbeeld niet meer in staat goed te functioneren vanwege de chaos die wij mensen op de planeet creëren. Het resultaat is dat bijen door virussen gedood worden. Kun je alsjeblieft uitleggen hoe dit alles samenhangt?

De sterrenbeelden binnen een jaar zijn verbonden met de beweging van de fysieke energie (kundalini) en bewegen energetisch met de klok mee. De “tijdperken” zijn verbonden met spirituele cycli die spiraalsgewijs tegen de klok in bewegen. De invloed van elk tijdperk is verbonden met verschillende bewustzijnsstralen (waarvan er 7 in totaal zijn).

Beide energiespiralen leiden samen tot de creatie van het Goddelijk Plan en creëren cycli van evolutie van de mensheid. Op deze wijze zijn mensen in staat informatie op te nemen. Jullie bevinden je niet in een neerwaartse spiraal maar jullie komen nu meer rechtstreeks in verbinding met de tegen de klok in bewegende spiraal van Geest.

Bijen zijn sterker verbonden met het ecosysteem en de vernietigingen die jullie gecreëerd hebben. Er vindt ook weer een polaire verschuiving plaats maar omdat jullie een zeker niveau van spirituele ontwikkeling op jullie planeet bereikt hebben hoeft de verschuiving van de polen dit keer niet zo extreem te zijn.

Wanneer het bewustzijn zich ontwikkelt tot een spirituele werkelijkheid zullen jullie minder extremen ervaren. Er is minder wrijving. Je ervaart dingen nu misschien als hevig maar ze zijn lang niet meer zo extreem als in vorige eeuwen. Wanneer dingen met elkaar verbonden worden creëert onbalans in de natuur echter enorme schokeffecten. Ontwikkel daarom je bewustzijn en doe je innerlijke werk om evenwicht in jezelf te creëren.

 

Je noemde eens dat je veroudering kunt stoppen en zelfs een beetje terug kunt draaien. Hoe doe je dat?

Het is eenvoudig. Het enige wat je ervoor hoeft te doen is het fysieke systeem te reinigen. Levensenergie die eeuwig en altijd aanwezig is beweegt zich - via wat ervaring en gevoelswaarneming genoemd wordt - door het fysieke lichaam. Wanneer je al je gevoelens en sensaties toelaat, laat je de levensenergie op ieder moment stromen. Wanneer je gevoelens, die je niet zomaar kunt laten verdwijnen of vermijden onderdrukt blokkeer je de levensenergie en geef je het een negatieve lading.

Wanneer je deze bezeerde gevoelens ophoopt ontwikkel je emotionele blokkades die het herstel van je lichaam tegenhouden. Wat dan volgt is veroudering, ziekte en eventueel de dood.

Je slaat alle gebeurtenissen via sensaties en gevoel op in het lymbisch brein en onderbewuste. Wanneer je de opwaartse energiestroom die langs de wervelkolom omhoog stroomt opdat je je van deze energie bewust wordt en vervolgens loslaat belemmert, hoop je de energie van gevoelens waar je, door ervaringen uit je jeugd, weerstand aan biedt op en verbind je die energie met bepaalde gevoelens. Door opbouw van die emotionele blokkades verouder je of stort je in.

Om veroudering die al heeft plaatsgevonden om te keren is het– om het lichaam te zuiveren - nodig dat je leert je bezeerde opgehoopte gevoelens te erkennen en los te laten. Je moet leren je gevoelens toe te laten en ze te beantwoorden. Het is belangrijk dat jullie je hier bewust van zijn.

 


 

Hoe kunnen we onszelf beschermen tegen chemische sporen (chemicaliën die uit vliegtuigen die over ons heen vliegen komen). Is er een manier om hun effect te minimaliseren en op te lossen via onze wil, intentie etc.? We leven in een ongerept gebied in Colorado dicht bij de bergen en we worden iedere week overspoeld met chemische sporen. Komt dit door de hoge energie in dit gebied? Ik weet dat het over de hele wereld plaatsvindt; het lijkt echter of het vooral in dit gebied in Colorado plaatsvindt.

Chemische sporen worden ingezet om nucleaire schilden (HAARP) ter verdediging in te zetten. Ze creëren veel elektromagnetische vervuiling. Alles wat je overkomt is echter gebaseerd op de macht die je eraan geeft. Je kunt zeker je hogere bewustzijn inzetten om dit effect te verminderen. Geef er niet teveel macht aan door het in gedachten te bestrijden. Doe je persoonlijke zuiveringswerk om je trillingsfrequentie te verhogen. Wanneer je energetisch zwaarder bent zul je het fysieke meer als bron van je welzijn beschouwen… en zul je sterker beïnvloed worden door wat er in de fysieke wereld plaatsvindt.

 


 

Mijn man lijdt al drie jaar aan slapeloosheid. We hebben al duizenden dollars uitgegeven aan medische tests, medicijnen, therapieën en middelen. Het resultaat is echter gering. Ik heb het idee dat zijn conditie te maken heeft met grote hoeveelheden elektromagnetische frequenties (EMF) waaraan hij zowel thuis als op zijn werk blootgesteld wordt. Mijn man wil echter niet weer een remedie uitproberen.

Ik heb gelezen dat het proces van opgang als bijwerking slapeloosheid heeft, vooral voor ouderen die voor de nieuwe energie niet goed geprogrammeerd zijn. Zijn er diepere emotionele problemen aan de orde of is dit deel van een proces dat zichzelf eventueel zal uitwerken? We hebben hulp nodig!

Slapeloosheid kan door hogere trillingen die het lichaam beïnvloeden veroorzaakt worden. Bij de meeste mensen is de oorzaak echter een controleprobleem dat zich geleidelijk heeft opgebouwd vanuit hun jeugd waardoor het kind bang is los te laten en ontspannen. Dit bouwt steeds verder op en ook stress neemt toe. Dit maakt het moeilijke het mentale lichaam te ontspannen en gedachten en stress in het onderbewuste waar het lichaam aan vasthoudt los te laten.

Het is daarom belangrijk naar binnen te gaan en aan je innerlijke gevoelens te werken. Om dit te doen is een therapeut, die kan helpen met je gevoelens in contact te komen, belangrijk. Wanneer je geen therapeut kunt vinden oefen dan in diep ademhalen, werk met geluid en doe alles om je gedachten tot rust te brengen. Begin eenvoudigweg je gedachten te observeren en word je bewust van hoe gestaag ze doorgaan… oefen vervolgens in het doen toenemen van de stille ruimte tussen je gedachten en bouw deze momenten van rustige meditatie steeds verder uit.

Elektromagnetische energie die op jullie planeet overvloedig aanwezig is kan dit verergeren. Wanneer je echter een gevoel van innerlijke veiligheid creëert zal je slapeloosheid overgaan.

 


 

In januari kreeg ik te horen dat ik borstkanker heb. Ik heb gekozen voor de niet traditionele weg om beter te worden en wordt hier door mijn naasten niet echt in gesteund. Ik doe op fysiek niveau veel met kruiden en voeding. Op een ander niveau heb ik het idee dat wanneer ik in verbinding sta met mijn zielsintelligentie al dat werk niet echt noodzakelijk is om beter te worden.

Ik wil echter niet het onmogelijke van mijn lichaam vragen. Ik wil mijn lichaam ondersteunen en op alle werkelijkheidsniveaus harmonie brengen. Zou jij me meer over wonderen kunnen vertellen… wat er zou kunnen gebeuren?

Wonderen zijn een zichtbare daad van liefde. Borstkanker is een gebrek aan steun over een lange periode. Het komt door een gebrek aan of een onvermogen te ontvangen of gesteund te worden. Dit komt vaak voor bij vrouwen die opgevoed zijn in zorgen voor anderen en niet om ZELF verzorgd te WORDEN.

Hoe beter je kijkt naar deze patronen, met de pijn uit het verleden omgaat en het bezeerde kind helpt te leren ontvangen en gesteund te worden, des te groter is de kans dat je het probleem oplost. Deze weg mag je echter NIET te licht opnemen.

Kijk naar waar je blokkeert en waar je openstaat om ondersteuning te ontvangen van alle bronnen om je heen. Maak gebruik van wijsheid. Doe dat waar je het gevoel hebt dat je er klaar voor bent. Sta dit proces toe. Wanneer je niet in staat bent dit zelfstandig op te lossen sluit je dan niet af voor andere mogelijkheden.

Borstkanker is over het geheel genomen een gevolg van diepgewortelde teleurstellingen en onverwerkte dingen. Deze opgehoopte gevoelens vallen je dan aan op cellulair niveau. Er kunnen angsten zijn dat je bezeerd wordt of anderen van dingen onthoudt. Leer daarom hulp te zoeken, vragen en ontvangen.

Vraag om wat je nodig hebt en laat de antwoorden in alle vormen tot je komen.

 


 

Nadat mijn korte 2 jaar durende huwelijk beëindigd werd heb ik tot nu toe 5 ½ jaar geworsteld. Ik lijk de controle kwijt te raken. Ik pieker bijvoorbeeld over of ik een baan kan vinden om voor mijn huis en kinderen te kunnen zorgen. Ik zou graag los willen komen van de angst die mijn ex-man mij bracht en nog steeds brengt. Kun je mij enig advies geven hoe ik hier van los kan komen?

Aan de basis van alle problemen in relaties ligt weerstand tegen je eigen onder controle gehouden gevoelens. Mensen maken allemaal keuzes om in de richting van een gevoel te gaan dat volgens hen fijn zal zijn of bewegen nog vaker weg van de gevoelens die ze willen vermijden.

Benoem daarom de gevoelens die omhoog komen in je patronen met je ex-man. Je gebruikt hem eenvoudigweg om die gevoelens op het diepste niveau, voorbij gebeurtenissen, te bestrijden. Stop ermee datgene wat zich buiten jezelf bevindt als bron te zien van jouw welzijn. Wanneer je vermijdt en vecht zul je iets krijgen wat je kunt bestrijden en vermijden.

Wanneer het een gevoel is van onmacht, ontzegging of niet genoeg, moet je leren vrede te krijgen met deze gevoelens die gebaseerd zijn op jouw herinneringen en geschiedenis. Wanneer je deze gevoelens blijft bestrijden in plaats van jezelf te steunen zullen anderen die strijd weerspiegelen.

Wanneer je meer gevoelens accepteert, in plaats van zoals je gewend bent gebeurtenissen te gebruiken om ze te bestrijden, zul je in staat zijn meer oplossingen te vinden die resoneren met steun en oplossing. Zolang je de situaties gebruikt om je gevoelens te bestrijden zul je het moeilijk vinden iets nieuws tot stand te brengen.

Kijk naar de patronen in je leven en hoe de relatie de gevoelens die je met je vader en moeder had weerspiegelen. Dit is de manier waarop de meeste mensen relaties aantrekken, via een bepaald beeld en gewoontes die bekend zijn. Kijk er daarom naar en zoek de hulp die je nodig hebt om door deze gevoelens heen te werken en je innerlijke overtuigingen te veranderen.

 


 

Ik raakte langer dan een jaar geleden sterk betrokken bij een lichtfotografie-project en wil graag enig advies over hoe ik deze lichtervaringen onder publieke aandacht kan brengen en over hoe deze ervaring mij persoonlijk helpt.

Sinds 13 jaar communiceer ik met enkele hogere frequenties. In het 12e jaar werd hun bewustzijn zichtbaar via mijn digitale fotografie en video's.

Wanneer je dit wereldwijd bekend wilt maken neem dan eenvoudigweg de stappen die nodig zijn om het te delen. Neem contact op met mensen die je kunnen helpen of advies en kansen kunnen bieden.

Waarschijnlijk zijn wat je ziet elektromagnetische frequenties van een hogere orde die verbonden zijn met de natuur. Film is voor dit soort dingen gevoelig.

 


 

Wat is mijn doel hier op aarde? Ik heb een sterk gevoel dat ik dingen moet doen waarvan velen geloven dat ze niet op aarde gedaan kunnen worden.

Iedereen heeft hetzelfde doel en dat is leren liefhebben, wat betekent dat je in de waarheid van je individualiteit staat als een expressief en creatief mens. Kom met jezelf in verbinding op het niveau van je wezen en je levensles (al je talenten, vermogens en kwaliteiten). Laat alle ervaringen je toegang geven tot je zielsles en jou via je gevoelens betekenis geven. Breng al deze innerlijke waarheden vervolgens naar buiten door wat je doet, op die manier zul je je individuele zielsdoel ontwikkelen.

 


 

Ik heb een miskraam gehad en probeer te begrijpen wat het voor mij betekent. Ik heb het gevoel dat het veel meer betekent dan dat ik nu kan begrijpen. Ik heb het gevoel dat het een reden had. Ik wil al mijn gevoelens en emoties onder ogen zien. Ik wil niets missen van waarom dat kleine leven 2 maanden in mijn lichaam was en wat het me wilde geven. Ik ben verdrietig maar tegelijkertijd erg dankbaar en blij met deze kans.

Een miskraam vindt plaats om iets te leren, bepaalde dingen in een moeder los te maken. Dit is een zielsovereenkomst met een ander wezen. Er is iets specifieks dat geleerd, gevoeld en opgelost moet worden. Een deel van de les bestaat uit omgaan met gevoelens van verlies en gemis die vrijwel meteen loskomen.

De meeste problemen hebben te maken met het omgaan met gevoelens zodat je je karmische problemen kunt oplossen. Sta jezelf toe ten volle verdrietig te zijn over deze ervaring. Het is belangrijk ernaar te kijken, de gebeurtenis oprecht te ervaren en de lessen te ontdekken die het voor je bevat.

 


 

Allebei de ouders van mijn man zijn overleden. Hij denkt vaak aan hen en vraagt zich af waar ze mee bezig zijn. Zou je alsjeblieft aan Gabriël willen vragen hoe het met hen gaat? Mijn man is erg sceptisch en vraagt om bewijs dat het over hen gaat (zoals weten hoe ze heten).

Wat je moet begrijpen is dat het jullie geen goed zou doen wanneer je hun namen als soort van bewijs zou krijgen. De ouders van je man zijn zielswezens die voorbij het fysieke door het astrale, naar het licht van de zielsplaneet zijn gegaan. Mensen blijven niet eenvoudigweg verbonden met dit leven en hun persoonlijkheid. Hierdoor worden zij en de rol die ze tijdens jouw zielsreis speelden niet minder belangrijk voor je.

Het is begrijpelijk dat je man veel van ze houdt en hen mist. Belangrijk is dat hij zijn verdriet verwerkt en doorgaat naar zijn volgende perfecte ervaringen, net als zij gedaan hebben.

 

 

Ik weet niet of ik goed kan uitleggen wat er met mij is gebeurd maar ik ga het proberen. Een week geleden gaf ik een groot feest en ik had nogal veel gedronken. Die nacht gebeurde er iets met mij. Ik ontdekte dat ik sprak in filosofische raadsels en emoties stroomden naar buiten. Daarna werd ik wakker in mijn bed en voelde ik me vreselijk.

Al langere tijd denk ik na over waar mijn leven heengaat en hoe meer ik erover nadenk des te meer krijg ik een hekel aan mezelf en zelfmedelijden. Ik herinner me dat ik God riep of eigenlijk smeekte me mijn doel te laten zien, een soort van teken of signaal waarom ik hier ben. Ik kan me niet herinneren wat er door me heenging toen ik het zag maar dit verblindende licht vulde mijn ogen en heel even werd ik verblind.

Dit zal raar klinken maar toen ik mijn ogen open deed voelde het alsof er iets in mij was gekomen en mijn angst voor het leven weg was; bijna alsof ik niet meer alleen was. Ik voelde deze plotselinge vreugde dat ik op een of andere manier weer leefde.

Toen de dag vorderde voelde ik me verwijderd van mijn vrienden. Nog steeds ervaar ik een afstand tussen hen en mij. Ik voel me hier nog steeds verloren. Mijn hele leven ben ik al depressief en heb ik problemen met mensen. Ik heb geprobeerd mijzelf te begraven in de wijze waarop andere mensen leven in een poging mijn leven leuk te vinden. Iedere hulp die je me kunt geven waardeer ik.

Het lijkt erop dat wat je ervaren hebt een instorting van het bewuste was en je onderbewuste tevoorschijn kwam. Toen je het licht zag maakte je contact met een dieper deel van jezelf die jouw trilling eventjes kon verhogen. Je persoonlijkheid weet nog niet hoe deze verbinding met jezelf te onderhouden. Drinken is zeker niet de oplossing. Je ving echter een korte glimp op van de mogelijkheid wanneer je leert je bezeerde persoonlijkheid te helen en je sterker van binnenuit met het leven te verbinden.

Je moet dus net als ieder ander leren naar binnen te gaan en je bezeerde, depressieve gevoelens oplossen. Verbind je met jezelf om dat deel van jezelf te vinden dat jouw leven waardeert en zelfs volledig aanvaardt.

De plek waarop je je nu bevindt, tussen het oude en nog niet in staat zijn je met het nieuwe en diepere te verbinden is moeilijk. Zoek daarom hulp om te leren naar binnen te gaan en je sterker te verbinden met alles wat je bent.

Ga in deze tijd het proces van zuivering door in plaats van jezelf te vullen met alcohol en dergelijke. Depressie is voornamelijk een staat van zijn die voortkomt uit een lagere tijd onderdrukken van je authentieke gevoelens.

 


 

Ik ben zeer geïnteresseerd in energetische heling en in mezelf het hoogste niveau van mijn ziel te vinden zodat ik doelgerichter en in meer licht kan leven. Ik heb Reiki gedaan en doe nu aan meditatie en yoga. Ik heb enkele stappen vooruit gedaan maar voel dat er nog iets is in mezelf dat ik nog niet ontdekt heb en dat open moet gaan en aan het licht gebracht moet worden. Ik probeer sterker vanuit de waarheid van mijn hart te leven maar voel dat er een Hoger Zelf is waar ik niet mee verbonden ben. Ik verlang ernaar het licht in mezelf te leren kennen en vraag me af welke weg ik het beste kan bewandelen om dit licht, het doel, heling en dienstbaarheid te bereiken. Heel erg bedankt.

De weg begint met een zuiveringsproces waarbij je kijkt naar problemen uit je verleden. Het zal je helpen wanneer je een therapeut vindt die weet hoe je het lichaam open kunt stellen en helpt de dichte energie uit je geconditioneerde verleden, die je onderbewuste afhoudt van al je bewuste intenties, los kunt laten

Reiki zal dingen omhoog brengen. Je kunt nieuwe middelen gebruiken om het bezeerde verleden te steunen en los te laten zodat je je lichaam kunt bevrijden en je lichaam op een hogere trillingsfrequentie kunt brengen.

Mensen willen vaak deze hogere energieën bereiken maar niet hun bezeerde lagere energieën onder ogen zien. Dit kan verwarrend werken en zelfs fysieke schade aanrichten.


 

Mijn man en ik leven van de maandelijkse opbrengst van onze beleggingsportefeuille. Ik voelde me opgejut door mijn gidsen mijn beroep in het onderwijs op te geven en vervolgens sloot mijn man zijn werkplaats. Nu we werken met het Licht om anderen te helpen bewust te worden en te proberen Moeder Aarde te helen. Ik heb gelezen dat tegen 2012 er geen Aandelenmarkt meer zal bestaan en maak me zorgen over onze bron van inkomsten. Mijn gidsen verzekeren mij ervan dat alles goed zal gaan en ik begrijp dit niet… We vragen ons af of we een eigen zaak moeten starten en het beschikbare geld moeten gebruiken voor het weg is? We zijn blij met iedere soort hulp die je ons kunt bieden.

We voorzien niet dat de aandelenmarkt zal verdwijnen. Het is één van de controlemiddelen die het team van wereldleiders gebruikt in een poging jullie onder controle te houden. Er zullen veel veranderingen plaatsvinden maar de wereldleiders proberen de wereld te bewegen naar een wereldeconomie met één wereldvaluta.

Ze willen afkomen van de fysieke valuta (geld). Ze willen dat iedereen credit cards heeft zodat ze jullie makkelijker onder controle kunnen houden.

Dit is niet om jullie bang te maken maar om je ervan te verzekeren dat de aandelenmarkt zal blijven bestaan.

Wat je zou kunnen doen om zekerheid te verkrijgen is een zaak opzetten die een meer consistent inkomen creëert. Zorg in ieder geval voor gespreide inkomsten die je nodig hebt voor financiële stabiliteit.

 


 

Ik lees over opgang en begrijp dat fysieke symptomen hierbij horen en te maken hebben met de snellere vibraties die hiermee gepaard gaan. Ik sta perplex van alle symptomen die ik onderga, serieuze problemen waarmee ik naar verschillende artsen moet.

Tegelijkertijd heb ik het gevoel dat ze wel zullen denken dat ik een hypochonder ben. Drie jaar geleden een hartinfarct waarbij mijn hart een bypass moest ondergaan en wanneer ik me nu even inspan hap ik naar adem, al vele jaren pijn in mijn onderrug, adervernauwing, kramp en pijn wanneer ik loop, rusteloze benen, operatie voor staar aan beide ogen, sinds kort een vastzittend schoudersyndroom en al maandenlang constant diarree.

Hoewel dit me ongemak en pijn bezorgt voel ik me, zolang ik me niet inspan, okay en niet bepaald ziek. Dit houdt echter in dat ik nauwelijks iets kan doen wat om fysieke inspanning vraagt. Ik denk vaak met vreugde aan een eventuele overgang in dit leven en zie mezelf dan weer gezond en tot dingen in staat. Mijn vraag is – moet ik al deze aandoeningen beschouwen als stappen in het proces van opgang, als nodige onderdelen van oud karma? Of iets anders?

Dit komt allemaal voort uit het proces van opgang, maar voornamelijk uit jarenlang afsluiten van de levensstroom door het lichaam. Het is allemaal toegenomen door de versnelde energieën die zijn gaan stromen. Het is nodig dat je het lichaam zuivert zoals we al aan meerdere mensen in de vorige vragen lieten weten. Jullie moeten allemaal leren omgaan met je bezeerde gevoelens.

Er zijn veel oefeningen die je hiervoor kunt gebruiken van diepe ademhaling tot het leren deze bezeerde gevoelens rechtstreeks onder ogen te zien. Sinds je jeugd hebben zich blokkades ontwikkeld. Dit alles maakt deel uit van je ware evolutie naar zielsbewustzijn en opgang.

Wanneer mensen een kritische grens bereiken van opgehoopte bezeerde gevoelens wordt het moeilijker dit om te keren. Maar hoe meer emotionele vooruitgang je boekt, des te beter zul je je gaan voelen.

We hopen dat we jullie geholpen hebben enig inzicht te krijgen in jullie vragen.Wanneer je een persoonlijke vraag wilt stellen aan Gabriël voor de volgende V/A's stuur ons dan graag een e-mail en zet "GABRIEL QUESTION" in Onderwerpbalk. Dit zal het eenvoudiger maken je vraag te vinden tussen de honderden e-mails die we ontvangen.

Wanneer je uitgebreidere antwoorden op je vragen wilt kun je Robert e-mailen en een afspraak maken voor een privé-sessie aan de telefoon (in het Engels) Zijn e-mailadres is Gabriellt@aol.com

Tot volgende maand ... Dank jullie wel

 

 

Vernieuwd op 08/05 2008

Voor we naar de volgende vragenronde doorgaan, noteren we voor degenen die hierin geïnteresseerd zijn de links naar de vorige vragenrondes:

Maandelijkse V/A Forum 1.
Maandelijkse V/A Forum 2.

Maandelijkse V/A Forum 3.
Maandelijkse V/A Forum 4.
Maandelijkse V/A Forum 5.
Maandelijkse V/A Forum 6.
Maandelijkse V/A Forum 7.
Maandelijkse V/A Forum 8.
Maandelijkse V/A Forum 9.

We herinneren je er nog even aan dat wanneer je een persoonlijke vraag wilt stellen aan Gabriël je Ron kunt e-mailen via ronbcol@yahoo.com met GABRIEL QUESTION in de Onderwerpbalk.

 

 

Copyright © 2009 Children of Light