Welkom
Homepage
 
Gabriel
Gabriel Spreekt

Overzicht 2017 (NEW)

Maandelijks Weerbericht
Maandelijks Vraaq en Antwoord Forum
Ron & Robert Baker/Children of Light
Over Children of Light
Ron Baker's Bio
Robert Baker's Bio
Reizen naar Heilige Plaatsen

Wereldwijde Meditatie

Artikelen/Info
 
Events

Empowered At Last (on English pages)
AWESOME reviews!!!

Links

Kontakt (eng)

Neem deel aanonze mailing list:
English Homepage

 

Maandelijk V/A Forum met

Aartsengel Gabriel

VERNIEUWD - 29 April 2006

First version from March, 2006

Hier zijn de antwoorden van Gabriel op de volgende serie vragen die jullie stelden...


Sinds ongeveer 10 dagen heb ik overal pijn in mijn lichaam - hoofdpijn, pijn in mijn lichaam, enorme druk op mijn zonnevlecht (voornamelijk aan de rechterkant maar het gaat ook van de ene naar de andere kant) en een vage pijn in mijn keelchakra. Ik ben ook extreem moe en wanneer ik over mijn problemen nadenk ben ik gauw in tranen. Ik zou heel blij zijn hier enige informatie over te ontvangen.

In deze tijd bevinden jullie je in een proces waarin je meegevoerd wordt. Voor diegenen die met de betekenis van meevoeren onbekend zijn, deze term wordt ook in de scheikunde gebruikt. Het is een energiewet die stelt dat wanneer er een dominant veld van hogere energie is alle lagere dichte energieën in beweging proberen te komen om door de hogere energieën meegevoerd te worden.

Omdat de hogere energieën van de Fotongordel een spiraalvormige opwaartse beweging in het lichaam veroorzaken gaan jullie nu allen door het proces waarin je meegevoerd wordt. Jullie lichamen worden hierdoor beïnvloed. Dit betekent dat alles wat een lagere trilling bevat - inclusief de oude ervaringen en herinneringen in jullie cellulaire geheugen - nu omhoogkomen om opgehelderd te worden.

Fysieke symptomen zijn een deel van dit meevoeren. De pijn van een onverwerkte emotionele ervaring wordt in het lichaamsweefsel vastgehouden. Op het hoogtepunt van het meegevoerd worden wordt van je gevraagd dat je door deze weerstand, die gepaard gaat met schaamte en angst, heenwerkt zodat je de pijn los kunt laten en nieuwe zuivere cellen kunt integreren.

Deze gezondheidscrisis zal je aanmoedigen je over te geven aan oude gedragingen, reacties en verdedigende manieren van waarnemen. Wanneer je hierop reageert door je gevoelens te voelen en ervoor kiest gehechtheden en besluiten uit het verleden los te laten zul je het oude in het nieuwe omvormen.

Wanneer je deze kwaliteiten van het hart - zoals duidelijke keuze, compassie, vergeving en vertrouwen - oefent zul je zien hoe deze kwaliteiten een nieuwe ervaring van jouw realiteit in het fysieke helpen vormen. We kunnen niet precies aangeven waar het allemaal heengaat maar we moedigen je aan te streven naar het creëren van een compleet nieuw model van het leven op aarde.

We hebben in de Maandelijkse Weerberichten gelezen wat onze fysieke lichamen waarschijnlijk ervaren wanneer we door deze ongekende tijden heengaan en willen weten of er iets van binnen of iets chemisch met ons gebeurt.

We zouden kunnen zeggen dat dit alles deel van hetzelfde is en al de nodige veranderingen creëert en samenwerkt om je op de energie van de ziel voor te bereiden.

Het fysieke lichaam is duidelijk de laatste plek waar de energieveranderingen doordringen omdat het de wereld van de fysieke vorm is en de energiebewegingen alleen in zijn diepste wezen weerspiegelt.

Wanneer je gevoeligheid ontwikkelt zul je eerst leren de energieën via je gedachten en gevoelens - gebaseerd op de impulsen die door het lichaam heen gaan - te interpreteren. Deze impulsen creëren chemische reacties die je deels als gevoelens ervaart.

Het is belangrijk dat je aandacht aan deze gevoelens schenkt en erop reageert - het is nu nog belangrijker voor je dat je aan de genezing van eerdere verwondingen van het emotionele lichaam werkt zodat je zult leren de energetische boodschappen via je intuïtie in plaats van via je angst te interpreteren.

Het emotionele en mentale zijn in wezen het onzichtbare dat de wereld van manifestatie in het fysieke bepaalt en beheerst. De herhaling van oude geconditioneerde gedachten en gevoelens zullen over langere tijd dezelfde realiteit in stand houden. Om de realiteit te veranderen moeten jullie je oude emotionele en mentale patronen en besluiten veranderen.

Ik vind het concept van vergeving erg ongrijpbaar. Heeft het grotendeels te maken met acceptatie? Kun je wanneer je vergeeft nog steeds grenzen stellen? Wat doet het duidelijk grenzen stellen met het liefdevolle open hart in relatie tot de ander? Kan iemand vergeven, grenzen stellen en toch liefdevol blijven?

Dit is een geweldige vraag - één die vaak op jullie planeet verkeerd begrepen wordt.

Wat jullie niet begrijpen is dat vergeven een proces is. Je kunt niet enkel een mentaal besluit nemen om te vergeven en los te laten en dan vergeving in je hart ervaren.

Je moet eerst door de negatieve energieën, waardoor je niet kon vergeven, heenwerken. Je moet bijvoorbeeld de schuld, woede, wanhoop en zelfs wraakzucht verwerken zodat je je energieën bevrijdt van de emotionele gehechtheid aan het verleden en de verwondingen in het onderbewuste.

Wanneer je slechts een mentaal besluit neemt zul je delen van jezelf die werkelijk jouw medeleven nodig hebben onderdrukken. Jullie vormen een wereld van bezeerde kinderen die in de eerste fase van liefde - de moederlijke, kinderlijke liefde - vastzitten. Dit nam je in de vroege niveaus van je ontwikkeling, waarin je je op de buitenwereld richtte, op om er zeker van te zijn dat iemand van je zou HOUDEN of dat er van je GEHOUDEN kon worden.

Deze fase is voor een kind van vitaal belang. Jullie moeten daarom allemaal terug naar de verwondingen uit die kindertijd en leren de pijnlijke leemten te vullen die ontstonden doordat je in een wereld leefde die niet wist hoe ze jou consistent kon respecteren, waarderen en steunen.

Jullie hebben nu de middelen en leiding nodig die jullie in staat zullen stellen jezelf te respecteren en van elkaar te houden. Werken met een therapeut die een consistente liefdevolle ruimte voor jou kan creëren is bijvoorbeeld een manier om te ontdekken dat het mogelijk is dat er VAN JE GEHOUDEN WORDT.

Natuurlijk is het nodig dat je, binnen dat wat gevormd moet worden, duidelijke liefdevolle grenzen kunt stellen en respecteren. Wanneer je niet leert hoe je je eigen grenzen moet stellen en hoe je andermans grenzen moet respecteren zul je onvervuld blijven en gevangen blijven zitten in de primitieve fase van kinderlijke liefde.

Jullie hebben allen eigenlijk een duidelijk model van behoeften en van vergeving nodig. We hebben vele jaren besteed aan het doorgeven van deze hulpmiddelen aan mensen als channel Robert en zijn zakenpartner Ron. Zij creëren niet slechts een duidelijke liefdevolle ruimte voor mensen om de helende eerste fase van liefde in te gaan maar ze begrijpen dat jullie allen naar de tweede en derde fase van liefde moeten doorgroeien. In deze fases zul je weten dat je KUNT LIEFHEBBEN en een prachtige invloed op de mensen om je heen kunt hebben - gevolgd door de fase waarin je weet dat je LIEFDE BENT en dit in de praktijk kunt brengen door bereidwillig te geven en ontvangen.

Omdat je, voor je deze fases kunt binnengaan, de kinderlijke liefde waarin je je tot nu toe bevond zult moeten helen zullen we je laten zien wat de typische ervaring van en het misverstand over vergeving was.

Iemand die vastzit in de onvervulde behoefte om GELIEFD te worden denkt dat dit het doel is. Met dit doel zul je nooit zelfstandig worden maar geneigd zijn dingen te doen waarvan je denkt dat je ze moet doen om je omgeving te manipuleren en beheersen. Je deed dit om op een bepaalde manier gezien te worden, om zekerheid en waardering te krijgen of om aardig gevonden te worden. Dit is de vervanging voor liefde en dient je niet wanneer je een machtig individu wilt worden.

In dit oude model ervoeren jullie het gebaar van vergeving - zonder de verwonding onder ogen te zien - omdat je ZOU MOETEN vergeven en je bang was dat je niet aardig gevonden zou worden of uit angst dat je je vergiste wat voor het gewonde kind de bevestiging zou kunnen zijn dat hij/zij het werkelijk niet waard is om van gehouden te worden.

Dit kan natuurlijk nooit waar zijn. Je kunt deze nieuwe werkelijkheid echter niet zomaar aan je zenuwstelsel vertellen. Je moet eerst het oude model helen om deze angstige mythen op te lossen en het gedrag te onderbreken dat jullie primitieve begrip van liefde in stand hield.

Het is nodig dat je houden van jezelf als voornaamste prioriteit oefent. Je moet naar het bezeerde kind gaan en rechtstreeks met de onopgeloste gevoelens die daar vastgehouden worden aan de slag gaan. Wanneer je dit niet doet zul je deze onopgeloste gevoelens op de ander of jezelf blijven richten en zul je meer schaamte opbouwen wat jouw mythes alleen maar zal bevestigen.

Wanneer je deze bezeerde gevoelens onder ogen ziet en de energie van onvergeeflijkheid loslaat zul je meer bereid zijn naar de eigenlijke vergeving te gaan - met duidelijke grenzen over wat aanvaardbaar is en wat niet. Je zult niet als een bezeerd kind geleid worden door te proberen anderen te behagen opdat ze jou in jouw waarde zullen bevestigen.

Wanneer je je innerlijk vrij maakt, zul je je waarde - die ligt in wie je bent - KENNEN.

Werk met elkaar aan dit proces. Zorg dat je de hulp krijgt die je nodig hebt. Oefen het vermogen om authentiek te zijn - in staat te zijn ja of nee te zeggen wanneer dit nodig is.

Wees trouw aan je wezen. Ga door met de liefdevolle vermogens van het hart die kunnen ontstaan wanneer je niet zo vastzit in de primitieve fases van liefde die in het lagere zelf onderzocht worden. Je hebt wanneer je deze dingen oefent veel om naar uit te kijken.

Hoe kan ik het geheel dienen met de wijsheid die ik heb en tegelijkertijd het evenwicht in mijn eigen leven bewaren - vooral met de ziekte die ik in mijn lichaam heb? Hou ik mezelf voor de gek door te geloven dat ik mijzelf mogelijk kan helen van deze leverziekte?

Wanneer jullie beter leren je individualiteit te behouden zullen jullie allen in staat zijn te geven en ontvangen zonder onbalans te creëren.

Het feit dat je in deze tijd een leverziekte hebt wijst erop dat je nu niet in staat bent het eenvoudigweg op te nemen uit je eigen energiebronnen en het te overwinnen anders zou het niet aanwezig zijn. We adviseren je wijsheid samen met bescheidenheid te gebruiken om, om te gaan met wat IS - door gebruik te maken van alle middelen, behandelingen etc. die bewezen hebben te werken en ondersteunen in de richting van genezing.

We willen, wanneer we je vraag goed begrijpen, niet dat je naar een geïdealiseerde plek gaat en jezelf onder druk zet om dit eenvoudigweg zelf te genezen. Werk aan je innerlijk en maak gebruik van alle mogelijkheden waarop je geholpen kunt worden - het hoogste goed en leren te respecteren.

Ik maak me zorgen dat ik tijdens dit proces van opgang naar een andere dimensie zal gaan of zal overlijden , ik voel me geen deel van deze planeet en heb het gevoel dat ik hier niet rond blijf hangen en zou het niet erg vinden te vertrekken maar ik heb een zoon van 7 jaar waar ik veel van hou, ik wil hem niet verlaten of hem zonder moeder laten zijn, dat zou op z'n minst wreed zijn. Kun je mij alsjeblieft raad geven over wat er met mij en mijn zoon zou kunnen gebeuren. Dank je.

Jouw zoon heeft dromen gehad omdat hij eenvoudigweg communicatie die hem op energetisch niveau - zelfs van jouw eigen angsten - oppikt. Het betekent niet dat je echt de planeet gaat verlaten. Dat is helemaal aan jou.

Wanneer je wenst en ervoor kiest bewust in dit lichaam te werken dan kun je het hier doen. De keuze is aan jou. Wij zien geen toekomst waarin vaststaat dat je definitief blijft of vertrekt. We zien een leven in ontwikkeling met keuzes...

Wanneer mensen echter dit punt van planetaire veranderingen bereiken zullen ze een dood voelen - die, wanneer je het proces laat plaatsvinden en er doorheen werkt - gevolgd zal worden door een wedergeboorte. Het Boek van Openbaringen vindt op dit moment plaats. Het gaat over de laatste strijd van het overlevingsmodel van je lagere wil en ego.

Wanneer je je gevoelens niet onder ogen ziet zul je ontdekken dat je er op alle mogelijke manieren aan wilt ontsnappen. Veel mensen hebben in deze tijd het gevoel dat ze liever doodgaan dan de wanhoop van de bezeerde gevoelens die opkomen onder ogen te zien. We verzekeren je dat je door de dood niet ontsnapt aan het onderbewuste dat je in de geschiedenis van jouw levens en gewonde emoties hebt opgebouwd.

De enige oplossing is deze gevoelens met groot medeleven tegemoet te treden. Maak duidelijke levenskeuzes en reageer op alles in het leven via je geopende hart - en dat is wat je zult uitstralen naar je zoon en het universum.

Ik geloof niet dat kritisch zijn op jezelf of een ander persoon werkt. In mijn visie heeft kritisch zijn niet met liefde te maken. Zou je ons meer kunnen vertellen over de aard van kritiek?

Er zijn twee vormen van kritiek. Eén is slechts terugkoppeling die groei of oplossing stimuleert. Wij geloven echter dat de vraag die jij ons stelt over de tweede vorm die zeer veroordelend en zelfs vol van afkeuring is, gaat.

We raden jullie aan naar jezelf te kijken met de eerste vorm van kritiek zodat je kunt zien wat wel en wat niet dient wanneer je naar meer ontwikkelde keuzes en een hoger ontwikkeld bewustzijn gaat. Wanneer je iemand genoeg vertrouwt om zijn of haar mening kun je duidelijk vragen of diegene zijn/haar feedback of kritische waarneming wil geven.

Het is echter niet liefdevol anderen zomaar kritiek te geven alsof het jouw recht is. Dat is controle. Wanneer je er eerlijk naar kijkt zul je zien dat elke keer wanneer je anderen probeert te controleren, je dit meestal doet omdat je niet blij bent met hoe jij je voelt wanneer zij op een bepaalde manier handelen.

Kijk naar jezelf met dezelfde soort ijver waarmee je naar anderen keek. Dit komt opnieuw voort uit een wereld die vastzat in kinderlijke fases van liefde - waar we proberen liefde van buiten onszelf te KRIJGEN. Om dat te bereiken denkt het bezeerde kind dat het alles buiten zichzelf moet veranderen dat aan zijn/haar eigen angsten en mythen herinnert.

Dit zal nooit werken. Oefen daarom barmhartige zelfkritiek en leer via deze belangrijke feedback lief te hebben.

Moedig anderen aan vanuit de nieuwe plek van liefhebben die in je eigen bewustzijn zal opengaan en biedt hen alleen kritiek wanneer ze er voor openstaan.

Heb elkaar lief...

 

Wanneer je een nieuw lid van deze website bent heten we je -

welkom bij dit nieuwe onderdeel van de Ledenpagina.Dit is één van de manieren waarop we jullie allen over de hele wereld de kans kunnen bieden om persoonlijk een vraag aan Gabriel te stellen.

Voor ons bij Children of Light is het van onschatbare waarde dat we toegang hebben tot de wijsheid van Gabriel. Daarom creëren we meer mogelijkheden om diezelfde mogelijkheid aan jullie aan te bieden.

Wij hebben de vragen die jullie gesteld hebben en die op de een of andere manier op ons allen van toepassing zijn aan Gabriel gesteld en brengen jullie nu zijn compassie en wijsheid. Wanneer jullie vragen blijven insturen zullen we zo vaak mogelijk ongeveer één keer per maand (afhankelijk van het aantal vragen dat we binnenkrijgen) een aantal nieuwe vragen publiceren.

Er zijn GEEN GRENZEN aan de onderwerpen en vragen die je kunt stellen omdat Gabriel op elk gebied opmerkelijke inzichten zal geven. Hoewel Gabriel over elk van deze vragen uren kan doorgaan hebben we hem gevraagd de antwoorden hier kort en bondig te geven zodat we de kans krijgen op meer vragen van jullie in te gaan.

We hopen dat jullie van deze nieuwe toevoeging aan de Ledenpagina zullen genieten.

Zegeningen!

 

 

Wanneer je Gabriel een vraag wilt stellen voor de volgende V/A stuur ons dan graag een e-mail met jouw vraag en zet "GABRIEL QUESTION" in de onderwerpbalk. Dit maakt het makkelijk voor ons jouw vraag uit de honderden e-mails die we ontvangen te herkennen.
Tot de volgende keer...Dank je.

 

 

 

Copyright 2005 Children of Light