Welkom
Homepage
 
Gabriel
Gabriel Spreekt

Overzicht 2017 (NEW)

Maandelijks Weerbericht
Maandelijks Vraaq en Antwoord Forum
Ron & Robert Baker/Children of Light
Over Children of Light
Ron Baker's Bio
Robert Baker's Bio
Reizen naar Heilige Plaatsen

Wereldwijde Meditatie

Artikelen/Info
 
Events

Empowered At Last (on English pages)
AWESOME reviews!!!

Links

Kontakt (eng)

Neem deel aanonze mailing list:
English Homepage

 

HET GROTE TIJDSOVERZICHT
van Persoonlijke en Planetaire Opgang

Welkom bij dit nieuwe gedeelte van de Ledenpagina!

We dachten dat het heel nuttig zou zijn een specifieker Overzicht van het proces van Planetaire Opgang dat sinds 1987 gaande is aan te bieden.

Al meer dan tien jaar bevinden we ons in een tijd van ongekende verandering en verschuiving. We willen, omdat we allen persoonlijk uitgedaagd worden door deze veranderingen heen te gaan, de informatie op de Ledenpagina met een duidelijk overzicht beginnen.

We adviseren je, wanneer je vragen hebt over wat we op deze prachtige gezamenlijke reis introduceren, deze te stellen in het gedeelte van de Blogs en het Maandelijkse Gabriel V/A Forum

Om meer te weten te komen gaan we terug in de tijd...

Hoe verder we terug gaan in de 20e eeuw des te dieper bevinden we ons als planeet in moeilijkheden. We kwamen in de problemen omdat de energieën, in voorbereiding op deze tijd van kwantumshift en groei, begonnen te versnellen en wij grotendeels nog bezig waren met het ontwikkelen van de toenemende mogelijkheden van het oude model van patriarchaat, angst en verdediging.

2000 jaar lang hebben we op de planeet via een systeem van dualiteit geleerd - door paren van tegenstellingen. Omdat dit een primitievere fase van groei is, interpreteerden we het leven door het beperkte systeem van goed/kwaad, goed/fout en beloning en straf.

Toen we aan het einde van die cyclus kwamen gingen we met pijn naar het grotere bewustzijn van deze volgende cyclus van 2000 jaar terwijl we vastzaten in het primitieve bewustzijn van het oude. Dit leek heel erg op meer vrijheid bieden aan een kind of puber: omdat we gehecht waren aan het oude systeem gingen we de minder effectieve keuzes van dit systeem tot het uiterste te pushen.

Hierdoor bevonden wij ons samen met onze planeet in een tijd van diepe crisis - en als er niet iets gedaan zou worden zou de planeet onze keuzes niet overleven.

Omdat deze verandering ons ook op iets dat potentieel prachtig was voorbereidde begonnen we ook hulp te ontvangen om ons van onszelf te redden - en ons naar deze nieuwe fase van ons vermogen te helpen groeien.


- 1987 - De Harmonische Convergentie -

In 1987 we begonnen we met de eerste fase van planetaire heling of Opgang in ons zielsvermogen. Veel mensen zullen zich de term Harmonische Convergentie herinneren. In deze tijd plaatste de planetaire hiërarchie een energetische sluier tussen het bewustzijn van de mensheid en het bewustzijn van de planeet.

Met andere woorden, de planeet kreeg energetische bescherming en wij werden allen in een opgaande tendens van versneld leren gestimuleerd. Vijf jaar lang werd de planeet beschermd tegen een rechtstreekse invloed van onze primitieve keuzes.

Natuurlijk gingen we als massabewustzijn door met ons gedrag en met het vernielen van onze planeet, in onze kinderlijke wens de leegte die voortkomt uit een niet verbonden zijn met je diepste gevoel van Zelf, op te vullen. Er waren echter zeer velen die op de hulp gingen reageren.

In de vijf jaar van 1987 tot 1992 gingen we een tijd binnen waarin onze gidsen ons van de andere kant van de sluier gingen aanmoedigen en ons in de richting van verschillende soorten van bewustwording gingen leiden. Sommige mensen konden rechtstreeks luisteren en ontdekten dat ze zich bewust werden van een "gevoel dat er meer was."

Anderen hadden grote gebeurtenissen nodig om hen bewust te doen worden van de doodlopende richtingen van de oude keuzes. Op verschillende manieren zagen we als planeet overal waar we keken de introductie van meer bewuste boodschappen.

Veel ideeën begonnen in het heersende bewustzijn te ontwaken. We gingen veel fases door - van de Positieve Affirmaties die populair werden door Norman Vincent Peale tot de integratie van Oosterse praktijken in het Westen (zoals meditatie, yoga en dergelijke). We ontdekten ook boodschappen die via de massamedia in verschillende vormen, als zelfhulpboeken en belangrijke films, geïntroduceerd werden.

De conclusie is dat het plan, toen steeds meer mensen aan hun zoektocht naar "het iets meer" gingen beginnen, echt succesvol bleek.


1992 - 1998 - Zeven Jaar van Versnelling

Toen we dieper deze tijd van bewustwording ingingen begonnen we ook rechtstreeks door deze bewegingen van hogere en dieper energieën beïnvloed te worden. Voorafgaand aan deze tijd hoorden we bijvoorbeeld niet veel over "griepepidemieën". Toen we echter eenmaal de begin jaren negentig ingingen hoorden we hier heel veel over.

De waarheid hierover is dat toen de tijd kwam om de energetische sluiers weg te nemen we beïnvloed werden door een versnelling van de energieën in de atmosfeer van de aarde. Gabriel vertelt ons dat elk jaar in deze 7 jaar durende cyclus we 100 keer sterker dan ooit door die versnellende energieën beïnvloed werden.

Deze toename van energieën had een rechtstreekse invloed op ons fysieke lichaam. Ons lichaam deed zijn best deze veranderingen in zich op te nemen. Het eerste aspect van ons fysieke lichaam dat uitgedaagd werd was ons endocriene stelsel. Het endocriene stelsel bevat 12 belangrijkste klieren die gecreëerd werden met het potentieel nieuwe niveaus van ons vermogen te integreren. In deze fase van onze heling verlangden we van deze 12 krachtcentra groei, snelle groei.

Deze opname van energie veroorzaakte een opschudding in het chemische systeem van het lichaam. Eén van de symptomen die direct merkbaar werd was schommelingen in de lichaamstemperatuur en ook pijnen doordat deze energie door de gewoonlijke blokkades van onze dichte staat van bewustzijn heen bewoog. Anders gezegd we ervoeren massale uitbraken van "griepachtige symptomen."

In deze periode werden veel veranderingen geïntroduceerd. Het zijn er teveel om in dit overzicht op te noemen. Wanneer je er meer over wilt weten kun je deze veranderingen uitgebreider uitgelegd in mijn boek - Revelations for a Healing World, Book One - in the Engels - vinden.

Ik zal de twee belangrijkste veranderingen die plaatsvonden noemen.

De eerste levensveranderende gebeurtenis richtte zich op het openen van de Sirische vortex in 1993 - wat de planeet opnieuw deed opengaan voor de zo benodigde energieën van de Godin. Deze vrouwelijke energie begon de Aarde te doordringen om ons voor te bereiden op wat ging komen.

Eén van de belangrijkste invloeden van deze Godinnenenergie was het opschudden van de onbalans in een wereld die door het patriarchaat geregeerd werd.

Dit heeft ons, of je het wel of niet leuk vindt, uitgedaagd de onbalans van mannelijke/vrouwelijke energieën in ons lichaam en ons leven onder ogen te zien. Deze onbalans tussen mannelijke en vrouwelijke energieën was een symptoom bij een ieder van ons. We kunnen deze verstoring in de wereld ook zien tussen de mannelijke en vrouwelijke geslachten. Het is echter VEEL belangrijker ons te realiseren dat we allen - zowel mannen als vrouwen - deze onbalans in ons individuele leven in stand hielden.

Onze onbalans op primitief niveau werd voornamelijk in stand gehouden door onze gewoonlijke schaamte voor ons emotionele lichaam (voor iedereen vrouwelijk en ontvankelijk), terwijl we uit gewoonte reageerde met de controle van ons mentale lichaam (voor iedereen mannelijk en assertief ). Deze verstoring was de oorzaak van een wereld van niet verbonden mensen die als kinderen, via het bereiken en verzamelen van dingen, compensatie zochten.

Door een innerlijk gevoel van schaamte bleven we voornamelijk gericht op BUITEN onszelf en zochten we iets om ons uit onze benarde positie te redden. Toen we deze 7 jaar durende cyclus van onze heling ingingen, gingen we die overweldigende onbalans aan het licht brengen. Het massabewustzijn ging eenvoudigweg nog meer in de richting van de grotere middelen om dingen te verzamelen en te bereiken.

De tweede verandering die waard is om genoemd te worden in deze 7 jaar durende cyclus was de botsing van de Shoomaker-Levy komeet met de planeet Jupiter in 1994. De botsing van deze 22 delen van de komeet creëerde kraters in Jupiter zo groot als de planeet Aarde. Dit was volgens Gabriel een ongekende gebeurtenis in de geschiedenis van onze planeet.

De explosie die plaatsvond liet zo'n hoge energie in ons universum los dat we geboren werden in een potentiële energie of niveau van bewustzijn zoals we die tot op dat punt niet kenden. Dit "kosmische hoogtepunt" opende ons voor de vibratie van energieën van een hogere dimensie. In het kort leidde deze gebeurtenis tot een perfecte opening van ons hogere heilige potentieel.

De hogere dimensies van energie die bij deze gebeurtenissen naar voren werden gehaald bevatten voor ons het potentieel om ons niveau van zielsenergie/ energie van Christusbewustzijn te integreren. (We maken nogmaals duidelijk dat dit niets met religie te maken heeft. Het ziels- of Christusniveau van bewustzijn is het hoogste niveau van vermogen onszelf te kennen als ware heilige individuen.)

De invloed van deze explosie weerklonk in het universum en bereikte en beïnvloedde uiteindelijk de Zon. De zon is de hartchakra van ons universum. Toen het hart werd beïnvloed en in de macrokosmos ontwaakte begon dit die zonne-energie naar ons terug te stralen.

Het is heel belangrijk te vermelden dat deze energieën in 1997 rechtstreeks in onze planeet opgenomen werden en ons een tijd van planetaire INWIJDING bracht! En de essentie van dit inwijdingsproces probeert nu ons individuele en collectieve hart te openen.

Om het openen van het hart plaats te laten vinden zijn we sinds 1997 verdergegaan met het bewegen door een serie van versnellingen of opnames (inwijdingen). Wanneer ons lichaam aan deze energieën blootgesteld wordt, worden we uitgedaagd ons beperkte model van dualiteit onder ogen te zien om de onbalans in ons individuele leven op te ruimen en op weg te gaan om ware ingewijden in het zielsbewustzijn te worden!

Dit is het meest opwindende dat we ooit op onze planeet kenden. Het garandeert echter niets behalve dat we aan dit potentieel blootgesteld worden. De rest is aan een ieder van ons!

 

1998 - 2001 - Hier Komt de Kundalini -

De invloed van deze inwijdingen bracht ons de eerste veranderingsgolf van onze planeet en ons lichaam.

De eerste beweging, die door de inwijdingsenergieën in gang gezet werd, was een beweging van de energie van levenskracht, die vanaf de basis van onze wervelkolom omhoog komt. Dit is de seksuele kracht van creatie, bekend als KUNDALINI.

Deze krachtige energie komt aanvankelijk omhoog om de blokkades langs de wervelkolom op te ruimen in een poging de zeven chakra's of energiecentra in het lichaam en over de wereld te verbinden.

Iedere fase in dit proces creëert een grotere uitdaging en grotere mogelijkheden.

Dit vrijkomen van kundalini begon, door de onbalans in ons lichaam krachtiger aan het licht te brengen, de opschudding te versnellen. We hoeven niet ver te kijken om deze waarheid in de wereld om ons heen te zien.

Dit vrijkomen van energie creëerde niet alleen golven van griepachtige epidemieën maar bracht ons ook een decennium waarin het aantal mensen met ziekten op de planeet oncontroleerbaar begon toe te nemen. Veel ziekten namen in deze tijd meer dan verdubbeld toe.

Een ander symptoom van bewegende energieën in het onderlichaam is een ENORME toename van het aantal mensen dat antidepressiva of andere medicijnen neemt. Het is niet onze bedoeling dit goed of slecht te noemen. We proberen te laten zien dat we in een wereld leven waarin mensen niet weten hoe ze op deze veranderingen kunnen reageren.

We leven in een wereld waarin we voornamelijk steeds weer BUITEN onszelf keken - naar alles wat ons hielp deze opkomende gevoelens te verdoven. Het is belangrijk dat we ons realiseren dat de gevoelens die we zo lang in ons onderbewuste vast konden houden niet langer begraven en stil blijven. In het kort, GEVOELENS beginnen met de versnelling van kundalini omhoog te komen en het is van groot belang dat mensen leren met deze gevoelens om te gaan, wat hun leven zal verrijken.

We zullen onszelf als individu nooit helen wanneer we eenvoudigweg weer een andere manier creëren om die delen van onszelf waar we ons over schaamden te vermijden, er weerstand tegen te bieden en proberen ervan af te komen.

Er is zoveel dat ik wil zeggen om helende gedachten met je te delen, enz... maar dit is een overzicht van fases van energetische bewegingen. Daarom bewaar ik dat dus voor andere plaatsen op de website. Wanneer je iemand bent die medicatie nodig heeft om een balans te creëren wil ik nog even voor alle duidelijkheid zeggen dat we je aanmoedigen het als hulpmiddel te gebruiken TERWIJL je leert hoe je verbinding kunt maken met je bezeerde gevoelens en deze op te lossen.

De laatste opmerking over deze 3 jaar durende fase van 1998-2001 is dat deze jaren gekenmerkt werden door de kundalini die, steeds krachtiger duwend, haar weg door de blokkades in ons leven heenbaande

Dit creëerde voor ons de mogelijkheid om de eerste lagen van de inwijdingen van Opgang, die ons op de onderbewuste verbinding van onze zielen voorbereiden, te integreren. Binnen alle uitdagingen is het heel belangrijk dat we ons herinneren dat dit allemaal plaatsvindt om ons te HELPEN. Het universum werkt eraan onze heling te stimuleren en ons te openen voor de volgende niveaus van ons goddelijk vermogen. Dat zal echter slechts mogelijk worden wanneer we onszelf onderwijzen en ermee ophouden weerstand te bieden.

Het is nodig dat we verandering accepteren. We moeten leren naar binnen te kijken. De oude keuzes zijn geen optie meer. Ze zullen slechts een grotere vernietiging en ineenstorting creëren. De tijd voor heling is NU!

We zullen voor we de volgende fases in ons Grote Tijdsoverzicht introduceren even pauzeren - om je even rust te gunnen voor we met dit belangrijke overzicht van planetaire Opgang verdergaan!

Wanneer je er klaar voor bent klik dan op de link onderaan om verder te gaan:

Het Grote Tijdsoverzicht Bladzijde Twee

 

 

 

Copyright 2005 Children of Light