Welkom
Homepage
 
Gabriel
Gabriel Spreekt

Overzicht 2017 (NEW)

Maandelijks Weerbericht
Maandelijks Vraaq en Antwoord Forum
Ron & Robert Baker/Children of Light
Over Children of Light
Ron Baker's Bio
Robert Baker's Bio
Reizen naar Heilige Plaatsen

Wereldwijde Meditatie

Artikelen/Info
 
Events

Empowered At Last (on English pages)
AWESOME reviews!!!

Links

Kontakt (eng)

Neem deel aanonze mailing list:
English Homepage

 

ONDERWIJZENDE ARTIKELEN over GEBEURTENISSEN IN DE WERELD

 

Hallo iedereen. We zijn blij jullie dit nieuwe onderdeel van Children of Light aan te kunnen bieden – omdat we voelen dat het van vitaal belang is gebeurtenissen zoals ze in de wereld om ons heen plaatsvinden nauwkeurig gade te slaan. (op dit moment na deze introducitie vind je ÉÉN artikel. We zullen zo snel mogelijke met deze belangrijke serie doorgaan)

Het is zelfs nog belangrijker onszelf te onderwijzen over hoe elke gebeurtenis in het grotere beeld van een wereld past die probeert zich door een geboortekanaal te bewegen – naar zielsbewustzijn.

De laatste tweeduizend jaar bevonden we ons in een specifieke fase van onze persoonlijke en planetaire evolutie. Hoewel we onszelf op vele manieren naar zeer hoge niveaus van ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en het mentale lichaam hebben gebracht, is het heel duidelijk dat WE IETS MEER NODIG HEBBEN. De dingen zijn niet compleet of zelfs bemoedigend in het grote bereik van ons potentieel.

We zijn een wereld die zich tot nu toe diep in overlevingsbewustzijn bevond voornamelijk gekenmerkt door keuzes van verdediging en scheiding. Er is een grote kans dat we deze keuzes duidelijk zien wanneer ze in de wereld om ons heen uitgespeeld worden – tussen landen of religies of rassen of zelfs tussen de verschillende geslachten. Wat we echter moeten gaan begrijpen, is dat deze uiterlijke manifestaties slechts in stand  blijven omdat ze de verdediging en scheiding van ieder van ons als individu weerspiegelen.

Neem een moment om je eigen leven te onderzoeken.

Wanneer we de tijd nemen om werkelijk te kijken, is het meestal nogal eenvoudig om symptomen van angst, verdediging en scheiding te ontdekken. Misschien kan je zelfs beginnen te zien hoe je in verdediging gereageerd hebt, toen je iets voelde wat je als dreiging beschouwde – zelfs als dat acties waren van diegenen van wie je houdt. We hebben geleerd voorbeelden te volgen en zijn door de geschiedenis heen binnen deze beperkte keuzes gebleven.

Dit niveau van overlevingsbewustzijn heeft VEEL vragen voor ons onbeantwoord gelaten. Het heeft ons weinig handvatten gegeven om met onze eigen gevoelens, angsten en beperkingen om te gaan. Het heeft ons laten geloven dat we ons moeten verdedigen en onszelf en anderen onder controle moeten houden. Wat we ons misschien niet gerealiseerd hebben is, dat we in werkelijkheid ons onvermogen met onze eigen gevoelens om te gaan verdedigen. Het enige wat een ander eigenlijk kan doen is door zijn acties en woorden onze innerlijke angsten oproepen en aan het licht laten komen. Deze angsten  moeten we onder ogen zien als we het vermogen gaan krijgen ons uit het gebied van overleven te bewegen en de volgende lagen van ons oneindige potentieel aan te roepen.

We worden ons nu echter meer dan ooit bewust dat deze keuzes in de wereld om ons heen naar vernietiging en diepere angst leiden. Dat is te wijten aan het feit dat ons overlevingsbewustzijn ons heeft doen geloven dat we werkelijk veiligheid kunnen creëren door anderen te controleren, te  veranderen en soms zelfs door het vernietigen van diegenen die onze angsten oproepen!

Dit zal nooit werken – maar er zijn duidelijke “oplossingen!”

 

Het doel van deze bladzijde is een serie van artikelen te introduceren die het ons mogelijk maken direct naar de bron van onze persoonlijke en planetaire healing te gaan.

In de volgende maanden zullen we vele concepten introduceren welke we je vragen te overdenken. We zullen beginnen met enkele noodzakelijke introducties over hoe je gebeurtenissen in een grotere context kunt plaatsen, zodat we niet zo verstrikt of verward raken in de details van de gebeurtenissen zelf. We zullen manieren laten zien om door de essentie van wat plaatsvindt door te dringen, wat laat zien hoe ieder van ons en iedere gebeurtenis een belangrijke rol speelt in deze tijd van verandering.

We zullen eventueel details introduceren over wat er achter de schermen van veel van deze gebeurtenissen plaatsvindt (volgens Gabriel en een aantal andere bronnen die we gelukkig tevoorschijn hebben zien komen) – zoals agenda’s die verborgen worden door gebeurtenissen uit angst en controle. We zijn echter het meest geïnteresseerd in het uiteindelijk aanbieden van manieren waarop je door de angst voor verandering kunt heen bewegen, alsook hoe je de kracht van energie van verandering  kan benutten om iets nieuws te creëren (niet dezelfde keuzes uit angst te herhalen).

We zien duidelijk grote waarde in de ideeën die we presenteren. Veel van die ideeën worden ons doorgegeven door Gabriel. We hebben nu twaalf jaar ervaring met Gabriel, die ongelooflijk consistent en accuraat is geweest in het ons onderwijzen van wat er in de wereld plaats zou vinden, zodat we voorbereid zouden zijn te reageren. We zijn eenvoudigweg verbaasd dat het allemaal zo snel gebeurt – en als Gabriel nog steeds accuraat is, is ongekende verandering  en versnelling pas begonnen!

We willen er ook op wijzen dat Gabriel voorzichtig gezegd heeft dat de shift van onze planeet naar “iets meer” helemaal aan ieder van ons is. Alleen als we leren hoe we DE KRACHT VAN ÉÉN kunnen benutten en vertrouwen zullen we onze wereld in het licht van een nieuwe dag brengen. Dat betekent eenvoudigweg dat dit diepere potentieel niet kan opkomen en zegevieren in onze overgang en evolutie als we min of meer dezelfde keuzes uit overleving, angst en verdediging herhalen, alleen maar omdat ze ons bekend zijn.

We moedigen jullie aan iedere gedachte of vraag te delen die opkomt als we dit onderricht gaan geven. Eén van de gezondste dingen die we allemaal vollediger moeten gaan doen is met elkaar delen en naar elkaar luisteren. Dit is van vitaal belang wanneer we gaan leren door gevoelens die van binnenuit omhoogkomen heen te werken.

Dus zonder verdere inleiding gaan we beginnen.

We adviseren je de artikelen IN DE VOLGORDE  waarin ze gepresenteerd worden te lezen.
Veel ideeën zullen niet in een volgend artikel herhaald worden en wat dan in een voorgaand artikel behandeld is kan van belang zijn om een compleet beeld van dingen in artikelen erna te krijgen. We moedigen je ook aan deze artikelen te delen met je vrienden. Het wordt steeds belangrijker dat we onszelf onderrichten en de tijd nemen anderen aan te moedigen hetzelfde te doen!

Zegeningen voor jullie allen…

Artikel EÉN “Groeien van IK-bewuszijn naar WIJ-bewustzijn” (toegevoegd 6 juli 2002)

 

Copyright © 2005 Children of Light