Welkom
Homepage
 
Gabriel
Gabriel Spreekt

Overzicht 2017 (NEW)

Maandelijks Weerbericht
Maandelijks Vraaq en Antwoord Forum
Ron & Robert Baker/Children of Light
Over Children of Light
Ron Baker's Bio
Robert Baker's Bio
Reizen naar Heilige Plaatsen

Wereldwijde Meditatie

Artikelen/Info
 
Events

Empowered At Last (on English pages)
AWESOME reviews!!!

Links

Kontakt (eng)

Neem deel aanonze mailing list:
English Homepage

 

Een Helend Antwoord op
11 September

(geschreven op de morgen van 11/9)

We verzekeren je dat we enorm getroffen zijn hier, omdat Children of Light in het centrum van New York ligt. We worden omringd door mensen die direct getroffen zijn door deze gebeurtenis, zoals we allemaal zullen zijn tot op zekere hoogte. Eén ding is zeker, het is duidelijk dat mensen sterke gevoelens hebben, veroorzaakt door deze gebeurtenis en lijken te zoeken naar manieren deze gevoelens te verwerken en ermee om te gaan – niet uitmakend waar ze zich ter wereld bevinden.

We hebben een enorm medeleven voor al diegenen die getroffen zijn en zenden onze liefdevolle gebeden en gedachten naar ieder van hen. We voelen echter ook dat dit inzicht belangrijk is om te delen…

Hoewel het natuurlijk is een gevoel te hebben, een emotionele respons op een menselijke tragedie zoals we hebben ervaren als land en wereld op 11 September, 2001 – is het van werkelijk belang, hoe we reageren. Onze reactie op wat om ons heen gebeurt bepaald wat we zullen creëren uit de gevolgen als we verder gaan. Hoe we reageren bepaalt wat deze gebeurtenissen werkelijk betekenen voor ons allen. Dat is onze plaats van authentieke macht.

Het bombardement op het World Trade Centre en het Pentagon vandaag zal de hele wereld beroeren. Als we wijs zijn, zullen de gebeurtenissen van deze dag dienen als een wake-up call. We leven in een tijd van de meest diepgaande verandering als nooit tevoren gekend, als we verplaatsen van het ene niveau van bewustzijnsevolutie naar de volgende.

We hebben een realiteit gekend die geregeerd werd door het overlevingssysteem van de persoonlijkheid, voor het grootste deel gescheiden van het zielsbewustzijn en spirituele verbinding dat het diepere deel van ons allen is. Als we bewegen naar een nieuw millennium en het Watermantijdperk, hebben we de mogelijkheid om deze goddelijke delen van onszelf te bereiken zoals we nooit tevoren gekend hebben. Vanuit het perspectief van de ziel, kunnen we leren verantwoordelijkheid te nemen voor het helen van vervorming van schaamte, angst en veroordeling die we zolang gekend hebben. Alleen dan kunnen we beginnen samen te komen als ÉÉN WERELD in eenheid en genezing.

Wat zal ons mogelijk maken zo een helende verschuiving te maken? Een liefdevolle reactie te kiezen tegenover het proces van verandering als het proces van genezing laat zien wat uit balans is, wat ons in de weg staat van onze zielsvervulling.

Liefde is de kracht die de realiteit doordringt en waarheid onthult. We hebben de kracht het perspectief van liefde te kiezen als we dieper naar de gebeurtenissen die vandaag plaatsvonden kijken. Dat maak ons mogelijk te groeien door de verwonding heen die leidde tot de tragische gebeurtenissen die vandaag plaatsvonden.

Vanuit het perspectief van het ontvouwende zielsplan, bevatten de gebeurtenissen van vandaag belangrijke aanwijzingen. Velen zullen zich afvragen hoe en waarom deze dingen konden gebeuren. Velen zullen vragen wie verantwoordelijk is en wat voor een prijs zij moeten betalen om dit goed te maken. Dit zijn natuurlijke vragen voor een wereld in overleving. De wijzere vragen bevatten het kijken naar datgene wat ons heeft gebracht naar dit punt als wereld. Wat kunnen we doen om er zeker van te zijn dat we van deze gebeurtenissen leren, zodat we niet meer krachtige spiegels van vernietiging, verlies en dood nodig hebben?

Deze gebeurtenissen laten de genezing zien waarvan nodig is dat ze in ieder van ons plaatsvindt (de microkosmos) en in de wereld ( de macrokosmos reflectie) . Hoewel dit gebeurtenissen zijn van enorm verlies en tragedie, zijn ze ook een deel van een grotere zielsbeeld – omdat ze de waarheid van onze eigen angst, schaamte en veroordeling heeft onthuld die ons in de overlevingsprogrammering van het bezeerde kind gehouden heeft.

Ieder van ons heeft vroeg in zijn/ haar leven geleerd dat deze wereld vol is van beperking en dat daarom verdediging nodig is. Schuld, schaamte en angstige reacties zijn de natuurlijke overlevingskeuzes van een bezeerd kind. Wat velen van ons niet realiseren is dat wij als volwassenen de mogelijkheid hebben om te stijgen naar hogere perspectieven die schuld, schaamte, angst en veroordeling overstijgen..

Kinderen in overleving voelen dat ze geen andere keuze hebben dan te reageren vanuit hun angst – vaak uithalend naar degene van wie zij het gevoel hebben dat die verantwoordelijk is voor hun pijn. Die kinderen hebben iemand nodig om hogere perspectieven van medeleven en verzorging mee te delen, zodat zij kunnen groeien van overleving naar persoonlijke kracht – precies zoals ieder van ons nodig had als kind. In plaats daarvan, werd de meesten onder ons geleerd hoe we onze omgeving moesten verdedigen en controleren.

Als we nu dieper gaan in deze tijd van Ascension (Opgang), worden we geconfronteerd met de uitdaging van ontwaken naar hogere perspectieven – die van krachtige individuen. Dit houdt openen tot hogere perspectieven van onze zielen in, die in de naam van liefde komen om ons de waarheid te onthullen van wat we binnengehouden hebben (achter controle en verdediging). Die energieën zijn begonnen door te dringen en de vervormingen van onze wereld en onze levens als individuen te onthullen .

Als de energieën van onze ziel en geest doordringen in onze lagere overlevingsrealiteit, schudden ze die realiteit door elkaar. Wij hebben dat in onze wereld vandaag zien gebeuren. Als we echter gaan helen en leren, zullen we niet alleen menselijke tragedie zien, we zullen hoger kijken naar het feit dat het nodig is voor de LIEFDESkracht onze comfortzones door elkaar te schudden. Anders zouden we nooit voorbij de beperkingen van onze overleving en verdediging kijken.

Als we een moment nemen om voorbij onze reacties van overleving en schuld te kijken, zullen we waarheden ontdekken die ieder ons allen dienen.

De gebeurtenissen van 11 September, 2001 laten in de wereld (de macrokosmos) aanwijzingen voor genezing zien voor ieder van ons.

We hebben ieder innerlijke angst, schuld en woede die er soms de oorzaak van is dat we uithalen en vernietigen vanuit een kinderlijk gevoel van overleven. We doen het in onze relaties, in ons werk en in andere gebieden van ons leven. Omdat de meeste van ons het echter doen op kleinere schaal, zouden we aarzelend kunnen zijn te zien dat degene die verantwoordelijk is voor de actuele aanvallen van vandaag ,op groter schaal handelt vanuit dezelfde kinderlijke reactie.

Vanuit een zielsperspectief, spelen we ieder een archetype rol uit in de wereld. Dit betreft ook landen. Bijvoorbeeld, het Midden Oosten vertegenwoordigt de energieën van de lagere wil van de mens (het bezeerde kind) – daarom kunnen we constante worsteling en gevecht zien in haar geschiedenis. Omdat we deze tijd van zielsopkomen zijn binnengegaan, is dat deel van de wereld weer uitgebarsten.

Vanuit een zielsperspectief, vertegenwoordigen de Verenigde Staten en andere geallieerde landen in de wereld de dominante ouder. Wij zijn erg subtiel en precieus geworden in de manier waarop we het uitgevoerd hebben, dat het niet zo opvallend is. Zonder veel fysieke kracht en dominantie nodig te hebben,hebben we de wereld de laatste tijd gedomineerd met geld en technologie.

Wij hebben een wereld gecreëerd van bezitters en niet bezitters. Deze ongelijkheid binnen de mensheid heeft een bespoediging gecreëerd van het bezeerde kind. We hebben het op vele manieren zien gebeuren, zoals in de beschietingen op scholen in recente jaren. Het bezeerde kind komt op en komt daardoor “dichter bij huis.” We hebben niet langer zulke duidelijke “slechteriken en goede mensen.” We hebben heimelijke, verborgen krachten die opkomen om hun bezeerde gevoelens uit te voeren.

Tot nu toe hebben we onze ontwikkelende kennis, onderwijs en het gebruik van energie om de wereld te helen als geheel niet gebruikt. We hebben het gebruikt om ons eigen gevoel van veiligheid en zekerheid te versterken (uit angst) . En nu haalt het bezeerde kind uit.

Als iemand lang genoeg onder de dreiging van overleving wordt gehouden, zullen ze eventueel reageren. We realiseren ons misschien niet dat driekwart van de wereld NIET in overvloed en vrijheid is. Degenen van ons die dat wel zijn, zijn misschien behaaglijk geworden in onze comfortzones. Het is tijd te ontwaken tot een groter beeld.

De synchronie van de opkomende ziel is dat de aanvallen van vandaag gemaakt werden op de twee grootste bedreigingen voor de landen die zich als bezeerde kinderen gedragen die opkomen om gehoord te worden – geld en verdediging. De World Trade towers vertegenwoordigen een verbinding met geld en de dominantie van die energie. Het Pentagon vertegenwoordigt het controle centrum van de dominantie van verdediging. Hoewel tragisch, dient dit een doel in het ontvouwen van de zielenevolutie.

Manhattan weerspiegelt ook één van de zeven chakras van het lichaam. De aanvallen vandaag waren in de eerste chakra van Manhattan – een diep gevoel van overlevings- en veiligheidsbedreiging te voorschijn brengend.

Wat kunnen wij nu doen?

We kunnen verstrikt raken in de angst, woede en schuld. We kunnen reageren, uitzoeken wie verantwoordelijk zijn – aanvallen en meer mensen doden. President Bush heeft al een aankondiging gedaan dat de dominante ouder zal “opsporen en straffen.”

Ja, het is nodig voor ons om te gaan met al onze gevoelens en we moeten begrijpen dat er gevolgen zijn voor onze acties – met het doel uit onze kinderlijke keuzes te groeien. Het is echter VAN VITAAL BELANG dat we ook samenkomen als een helende gemeenschap. Op een diep niveau, is het ook nodig diepere niveaus van medeleven omhoog te halen – omdat we ALLEN, iedereen en ieder van ons, een rol hebben gespeeld in het opbouwen van het bewustzijn en de resonantie van onze planeet. We hebben allen keuzes gemaakt vanuit angst en overleving, weigerend ons volledig uit onze kinderlijke, overlevingsrealiteit te bewegen.

Alleen als we bereid zijn dit niveau van realiteit te zien kunnen we ALLEN verantwoording nemen om het medeleven van het hart ( het toegangspunt tot de ziel) omhoog te brengen, dat het ons mogelijk maakt te ontwaken en te reageren.

Eén ding dat we allemaal moeten doen is binnenin het bezeerde kind te kijken dat schreeuwt om medeleven en verzorging – beginnend onszelf te onderwijzen in volwassen, krachtgevende keuzes. We moeten ook leren hoe we dankbaar worden voor de onthulling van de gewonde delen van onze wereld en onze individuele levens – omdat dit van vitaal belang is als we ons tot de wond gaan richten.

Alles wat we op dit punt kunnen doen om een liefdevolle, medelevende focus op het gewonde kind te richten zal de manifestaties van onze bezeerde keuzes toestaan een doel te dienen – ons uit slachtofferschap en angst naar heling en krachtgeving te brengen.

Bijvoorbeeld, hoewel niemand met logica de diepte van het verlies op menselijk niveau dat vandaag heeft plaatsgevonden kan bereiken, is het nodig dat we beginnen te beschouwen dat op zielsniveau ieder van ons die nu leeft wordt gediend door alle partijen die deel hebben genomen aan de gebeurtenissen. Ze hebben ons allen een kans gegeven het leven te omhelzen in liefde, eenheid en éénzijn.

De kern is dat het nu tijd is om onze harten binnen te gaan. Tenzij we dat doen, zullen we eenvoudigweg onze overlevingsangsten verdiepen, ons dieper bewegend naar schuld en verdediging. Als we kiezen ons in ons hart te begeven, kunnen we beginnen compassie te hebben voor ons eigen gewonde innerlijke kind en voor onze wereld. We kunnen dan beginnen keuzes te maken die het ons allen mogelijk zullen maken te ontwaken en te helen.

Zoals altijd is de keuze aan ons.

We creëren onze wereld per dag en keuze. Als een deel van onze helende gemeenschap hebben we een enorme verantwoordelijkheid om te reageren op dit moment op manieren die een resonantie bouwen van medeleven en focus op wereld vrede.

We moedigen je aan samen te komen in groepen – te bidden en de heling van alle aspecten van onze wereld te visualiseren, van het gewonde kind tot de dominante ouder. Beiden hebben medeleven nodig, om naar keuzes te bewegen die angst, scheiding en verdediging ontstijgen.

Wij moedigen je ook aan al je gevoelens onder ogen te zien. Een gebeurtenis als deze

zal waarschijnlijk diepe delen van je eigen verwonding uitlokken. Dit is een mogelijkheid voor ieder van ons de last van deze gevoelens los te laten. Ze te onderdrukken voegt alleen maar toe aan het gewonde gevoel van zelf. Deze gevoelens eruit laten met adem, beweging en geluid is extreem behulpzaam…en de wijste oplossing zo dat je niet vanuit deze bezeerde gevoelen handelt naar degene om je heen op subtiele manieren.

Het belangrijkste is om een deel te worden van de oplossing….het helen van onze wereld.

Geef het woord door. Deel dit perspectief van een diepere waarheid met degenen van wie je houdt, zowel als iedere andere informatie van medeleven die gedeeld mag worden.

We gaan door te delen wat we kunnen om onze wereld te dienen in onderwijs en heling. Als er iets is dat we kunnen doen om tot hulp te zijn, laat het ons alsjeblieft weten.

Als je toegevoegd wilt worden aan onze regelmatige mailing list,

klik hier en e-mail ons en zet “ADD” in de Onderwerpbalk.

 (klik op de titel van het boek om meer te weten te komen)

Zegeningen voor jullie allen van Children of Light als we ons dieper bewegen in het ontwaken van onze wereldziel!

 

Copyright © 2005 Children of Light